Cumhuriyet Mahallesi Faruk Ilgaz Caddesi, Akdiş Sokak No:3-5/C Kapaklı/Tekirdağ

Tel&Fax : 0 282 717 08 46
GSM : 0 544 401 82 59
E Mail : acil@ajans59.com